Data Guru


No. Nama JK PNS/Honorer Golongan Tugas Sebagai Tempat Tugas Tempat Lahir Usia MK
26 AMINAH ZAINAH P PNS IV.a KEPALA SEKOLAH SDN 9 BENGKALIS BENGKALIS 58 Tahun 38 Tahun
27 SRI HARTATI P PNS IV.a GURU KELAS SDN 9 BENGKALIS BENGKALIS 63 Tahun 43 Tahun
28 ERLINA P PNS IV.a GURU KELAS SDN 9 BENGKALIS PEKANBARU 60 Tahun 40 Tahun
29 YUNIARTI P PNS IV.a GURU KELAS SDN 9 BENGKALIS BENGKALIS 62 Tahun 41 Tahun
30 HANIAH P PNS IV.a GURU AGAMA ISLAM SDN 9 BENGKALIS SELAT PANJANG 60 Tahun 36 Tahun
31 SITI RAHMI P PNS IV.a GURU KELAS SDN 9 BENGKALIS SELAT BARU 59 Tahun 39 Tahun
32 KARTINI P PNS IV.a GURU KELAS SDN 9 BENGKALIS BENGKALIS 58 Tahun 36 Tahun
33 EVAWANA P PNS IV.a GURU AGAMA ISLAM SDN 9 BENGKALIS TEPI SELO 62 Tahun 34 Tahun
34 YULI HARTINI P PNS IV.a GURU KELAS SDN 9 BENGKALIS KELAPAPATI 57 Tahun 34 Tahun
35 MURTI P PNS IV.a GURU KELAS SDN 9 BENGKALIS BENGKALIS 58 Tahun 39 Tahun
36 SAFRIZAL L PNS III.c GURU KELAS SDN 9 BENGKALIS BENGKALIS 54 Tahun 27 Tahun
37 SUMARNO L PNS III.b GURU AGAMA BUDHA SDN 9 BENGKALIS BANYUMAS 51 Tahun 15 Tahun
38 WIRA HADI L PNS III.a GURU PENJAS SDN 9 BENGKALIS TELUK LECAH 34 Tahun 10 Tahun
39 SOFYAN L PNS II.a PENJAGA SEKOLAH SDN 9 BENGKALIS SUNGAI ALAM 61 Tahun 31 Tahun
40 ZULAIKA P HONOR DAERAH GURU BIDANG STUDI SDN 9 BENGKALIS BENGKALIS 41 Tahun 14 Tahun
41 SARINTAN P HONOR DAERAH GURU BIDANG STUDI SDN 9 BENGKALIS KEMBUNG LUAR 35 Tahun 12 Tahun
42 DARMALINDA P HONOR DAERAH GURU BIDANG STUDI SDN 9 BENGKALIS BENGKALIS 45 Tahun 13 Tahun
43 HAFISZULLAH L HONOR DAERAH GURU PENJAS SDN 9 BENGKALIS TELUK LECAH 38 Tahun 13 Tahun
44 SUKARDI L HONOR SEKOLAH GURU BAHASA INGGRIS SDN 9 BENGKALIS BENGKALIS 30 Tahun 8 Tahun
45 ENDANG SURYANTI P HONOR SEKOLAH OPERATOR SEKOLAH SDN 9 BENGKALIS SENGGORO 35 Tahun 8 Tahun
46 IWAN KISNAWAN L HONOR SEKOLAH SATPAM SDN 9 BENGKALIS SUNGAI ALAM 47 Tahun 8 Tahun
47 BAMBANG SUSENO L PNS III.C GURU AGAMA BUDDHA SDN 10 BENGKALIS BANYUMAS 49 Tahun 26 Tahun
48 EMA DAHLIA P PNS III.D GURU KELAS SDN 10 BENGKALIS LUBUK MUDA 51 Tahun 29 Tahun
49 MASRIAH P PNS IV.A GURU KELAS SDN 10 BENGKALIS BENGKALIS 60 Tahun 39 Tahun
50 ISHAK EFENDI L PNS II.A PENJAGA SEKOLAH SDN 10 BENGKALIS BENGKALIS 57 Tahun 38 Tahun